Mitä erilaisia konsensusmekanismeja lohkoketjuilla on?

Konsensusmekanismit: Lohkoketjuteknologian vahvat perustukset

Lohkoketjut ovat digitaalisia tietokantoja, jotka tarjoavat hajautetun ja läpinäkyvän tavan tallentaa ja hallita tietoja. Keskeinen osa lohkoketjua on sen konsensusmekanismi, joka on protokolla tai sääntöjärjestelmä, jonka avulla verkoston osapuolet saavuttavat yhteisymmärryksen siitä, mitkä tapahtumat ovat aitoja ja mitkä lohkot voidaan lisätä ketjuun.

Proof of Work (PoW)

Proof of Work (PoW) on ensimmäinen ja tunnetuin konsensusmekanismi, jota käyttää useat merkittävät lohkoketjuprojektit, kuten Bitcoin. Tämä mekanismi perustuu matemaattiseen ongelmaan, joka vaatii merkittävää laskentatehoa ja resursseja sen ratkaisemiseksi. Tavallisesti tämä ongelma on tietyntyyppinen kryptografinen hash-funktion ongelma. Lohkoketjun osapuolet, jotka ovat tunnettuja nimellä ”louhija” sekä ”Krypto kaivos”, kilpailevat keskenään ratkaistakseen tämän ongelman.

Prosessi vaatii, että louhijat käyttävät suuren määrän laskentatehoa, mikä tekee lohkon validoinnista vaikeaa ja aikaa vievää. Kun joku louhijoista onnistuu ratkaisemaan ongelman, hänellä on oikeus lisätä uusi lohko lohkoketjuun ja hänelle myönnetään palkkio, yleensä kryptovaluuttana. Tämä palkkio kannustaa louhijoita jatkamaan lohkon validointiprosessia.

Vaikka PoW on tehokas tapa varmistaa lohkoketjun turvallisuus ja eheys, se ei tapahdu ilman haittoja. Yksi keskeisimmistä haitoista on sen energiankulutus. Koska louhijoiden on käytettävä suuria määriä sähköä laskentaoperaatioiden suorittamiseen, PoW voi aiheuttaa merkittävää ympäristökuormitusta erityisesti silloin, kun louhijat käyttävät fossiilisia polttoaineita.

Toinen merkittävä haittapuoli on mahdollinen keskittyminen. Koska PoW edellyttää suurta laskentatehoa ja resursseja, se voi johtaa tilanteeseen, jossa suuri osa laskentatehosta ja siten myös päätösvallasta on keskitetty muutamille louhijoille. Tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä ja vähentää lohkoketjun hajautetun luonteen tehokkuutta.

Leger - markkinoiden paras kylmälompakko

Vaikka PoW-mekanismia käyttää useat lohkoketjuprojektit, viisi suosituinta PoW-tokenia ovat:

 1. Bitcoin (BTC): Bitcoin on maailman ensimmäinen ja tunnetuin kryptovaluutta, joka käyttää PoW-konsensusmekanismia.
 2. Litecoin (LTC): Litecoin on Bitcoinin haarautuma, joka käyttää PoW-konsensusmekanismia.
 3. Bitcoin Cash (BCH): Bitcoin Cash on toinen Bitcoinin haarautuma, joka käyttää PoW-konsensusmekanismia.
 4. Bitcoin SV (BSV): Bitcoin SV on toinen Bitcoinin haarautuma, joka käyttää PoW-konsensusmekanismia.
 5. Ethereum Classic (ETC): Ethereum Classic on Ethereum-lohkoketjun alkuperäinen versio, joka syntyi lohkoketjun halkiottamisen seurauksena.

Nämä tokenit ovat kaikki merkittäviä toimijoita kryptovaluuttamarkkinoilla ja käyttävät PoW-konsensusmekanismia varmistaakseen lohkoketjujensa turvallisuuden ja eheyden.

Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake -konsensusmekanismi toimii siten, että lohkoketjun validointi tapahtuu sen perusteella, kuinka paljon kryptovaluuttaa osapuoli omistaa ja on valmis panostamaan. PoS-mekanismi tarjoaa vaihtoehdon Proof of Workille, vähentäen tarvetta massiiviselle laskentateholle ja sähköntarpeelle. Sen sijaan PoS edistää lohkoketjun ylläpitoa ja turvallisuutta kannustamalla osapuolia pitämään omistamansa kryptovaluutan verkon käytettävissä.

Mitä enemmän kryptovaluuttaa osapuolella on, sitä suurempi todennäköisyys hänellä on valita seuraava lohko ja saada palkkio. Tämä taloudellinen kannustin edistää rehellistä toimintaa ja estää haitallista toimintaa, kuten lohkoketjun hyökkäyksiä. PoS-mekanismi edistää myös lohkoketjun skaalautuvuutta ja tehokkuutta, koska se vähentää tarvetta suuren laskentatehon käyttöön ja mahdollistaa nopeamman tapahtumien käsittelyn.

PoS-mekanismi on saanut suosiota erityisesti ympäristötietoisempien kryptovaluuttojen kehittämisessä, koska se vähentää energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä verrattuna PoW-mekanismiin. Lisäksi PoS tarjoaa mahdollisuuden osallistua lohkoketjun päätöksentekoon ja hallintaan myös niille, joilla ei ole pääsyä tehokkaisiin laskentaresursseihin. Tämä demokratisoi lohkoketjun hallinnan ja tekee siitä avoimemman ja osallistavamman yhteisön.

Trezor on edullisempi kylmälompakko

Vaikka PoS-mekanismia käyttää useat lohkoketjuprojektit, viisi suosituinta PoS-tokenia ovat:

 1. Ethereum 2.0 (ETH): Ethereum siirtyi Proof of Work -mekanismista ​​Proof of Stake -mekanismiin Ethereum 2.0 -päivityksen myötä. Tämä päivitys on suuri askel kohti Ethereumin skaalautuvuuden ja suorituskyvyn parantamista, samalla kun se vähentää lohkoketjun ympäristövaikutuksia. Ethereum 2.0:n tarjoaa nopeamman ja tehokkaamman alustan hajautetuille sovelluksille ja älykkäille sopimuksille.
 2. AAVE (aiemmin tunnettu nimellä ETHLend): on hajautettu rahoitusprotokolla, joka toimii Ethereum-lohkoketjussa. Sen tavoitteena on tarjota käyttäjille hajautettuja lainapalveluita ja korkotuotteita. AAVE:n avulla käyttäjät voivat lainata tai lainata varoja ilman perinteisiä välikäsiä, kuten pankkeja.
 3. Cardano (ADA): Cardano on toinen PoS-mekanismia käyttävä kryptovaluutta, joka pyrkii tarjoamaan skaalautuvan ja kestävän lohkoketjuteknologian. Sen tavoitteena on luoda avoin ja hajautettu alusta, joka tarjoaa älykkäiden sopimusten toteutusta sekä tehokasta ja turvallista arvopapereiden liikkuvuutta.
 4. Cosmos (ATOM): Cosmos on lohkoketjujen välisen viestinnän ja lohkoketjujen yhdentämisen alusta, joka käyttää PoS-mekanismia. Sen tavoitteena on ratkaista lohkoketjujen välinen yhteentoimivuusongelma tarjoamalla avoimen ja skaalautuvan protokollan erilaisten lohkoketjujen väliseen viestintään.
 5. Algorand (ALGO): Algorand on hajautettu lohkoketju, joka käyttää PoS-mekanismia. Sen tavoitteena on tarjota nopea ja skaalautuva lohkoketjuratkaisu, joka on turvallinen ja hajautettu. Algorandin konsensusmekanismi pyrkii lisäämään lohkoketjun turvallisuutta ja tehokkuutta käyttämällä satunnaista valintaa lohkojen validointiin.

Nämä viisi kryptovaluuttaa ovat vain muutamia esimerkkejä Proof of Stake -mekanismia käyttävistä projekteista, ja niiden avulla käyttäjät voivat osallistua lohkoketjujen toimintaan, äänestämiseen ja lohkojen validointiin omistamiensa kryptovaluuttojen perusteella.

Delegated Proof of Stake (DPoS)

Delegated Proof of Stake on variantti Proof of Stake (PoS) -mekanismista, jossa lohkoketjun validointi annetaan valitulle joukolle osapuolia. Nämä valitut tahot, jotka tunnetaan myös nimellä ”delegaatit” tai ”sivuketjut”, vastaavat lohkojen validoinnista ja ketjun ylläpidosta. DPoS-mekanismi pyrkii vähentämään resurssivaatimuksia ja parantamaan suorituskykyä jakamalla vastuun vain tietyn määrän valittujen tahojen kesken.

Yksi DPoS:n keskeisistä eduista on sen kyky skaalautua suurempiin verkostoihin ilman suurta laskentatehon tai energiankulutuksen lisääntymistä, mikä on yleinen haaste PoW-mekanismeissa. Tämä johtuu siitä, että DPoS ei vaadi jatkuvaa laskentatehoa lohkojen validointiin, kuten PoW:ssa, vaan keskittää validointitehtävät valittujen delegaattien käsiin.

DPoS:n avulla lohkoketjun päivitykset ja päätöksenteko voivat olla nopeampia ja tehokkaampia, koska vain valitut delegaatit osallistuvat konsensuksen muodostamiseen. Tämä vähentää verkoston ruuhkautumista ja parantaa sen kykyä käsitellä suuria määriä tapahtumia.

Vaikka DPoS tarjoaa useita etuja suorituskyvyn ja skaalautuvuuden suhteen, sillä voi olla myös joitakin haasteita, kuten keskittynyt valta valituille delegaateille. Tämä voi aiheuttaa huolta siitä, että tietyt osapuolet saattavat hallita liikaa päätöksentekoa ja päättää lohkoketjun tulevaisuudesta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että DPoS on merkittävä edistysaskel kohti tehokkaampaa ja skaalautuvampaa lohkoketjuteknologiaa, mutta sen käytön hyödyt ja haitat on punnittava huolellisesti sovelluksen tai verkoston vaatimusten perusteella. Jatkuvat tutkimukset ja kehitys tällä alueella voivat auttaa parantamaan DPoS-mekanismin tehokkuutta ja turvallisuutta tulevaisuudessa.

Billfoldin avulla suojaat kryptolompakkosi avaimet

Vaikka DPoS-mekanismia käyttää useat lohkoketjuprojektit, viisi suosituinta DPoS-tokenia ovat:

 1. EOS (EOS): EOS on hajautettu lohkoketjuprojekti, joka tarjoaa hajautetun alustan hajautettujen sovellusten (DApps) rakentamiseen. EOS käyttää DPoS-konsensusmekanismiaan varmistaakseen lohkoketjun suorituskyvyn ja skaalautuvuuden, ja se on tunnettu nopeista tapahtumistaan ja vähäisistä transaktiokustannuksistaan.
 2. Tron (TRX): Tron on toinen suosittu lohkoketjuprojekti, joka käyttää DPoS-mekanismia. Se pyrkii rakentamaan hajautettua Internetiä tarjoamalla alustan sisällöntuottajille ja kehittäjille. Tronin DPoS-malli mahdollistaa nopeat tapahtumat ja skaalautuvuuden, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon hajautettujen sovellusten kehittäjille.
 3. Tezos (XTZ): Tezos on itseohjautuva lohkoketju, joka käyttää DPoS-mekanismiaan lohkojen validointiin. Tezos tarjoaa hallittavan ja päivitettävän lohkoketjun, joka mahdollistaa sujuvan kehityksen ja päivitykset ilman haarautumisia. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon hajautettujen sovellusten kehittäjille ja organisaatioille.
 4. Ark (ARK): Ark on lohkoketjuprojekti, joka pyrkii helpottamaan lohkoketjujen välistä viestintää ja integroimista. Ark käyttää DPoS-mekanismiaan varmistaakseen nopeat ja tehokkaat tapahtumat. Sen avoimen lähdekoodin alusta tarjoaa työkaluja kehittäjille rakentaa hajautettuja sovelluksia ja lohkoketjujen välisiä ratkaisuja.
 5. Lisk (LSK): Lisk on toinen lohkoketjuprojekti, joka käyttää DPoS-mekanismiaan. Se tarjoaa kehittäjille työkaluja hajautettujen sovellusten rakentamiseen ja käyttää sivuketjumallia skaalautuvuuden ja joustavuuden saavuttamiseksi. Lisk on suosittu vaihtoehto kehittäjille, jotka haluavat rakentaa hajautettuja sovelluksia JavaScript-ohjelmointikielellä.

Nämä DPoS-lohkoketjuprojektit edustavat erilaisia ​​lähestymistapoja hajautettujen sovellusten kehittämiseen ja tarjoavat laajan valikoiman työkaluja ja ominaisuuksia kehittäjille ja käyttäjille.

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) on hajautettujen järjestelmien konsensusmekanismi, joka on suunniteltu erityisesti käsittelemään ongelmaa, joka tunnetaan nimellä Byzantine Fault. Tämä ongelma viittaa tilanteeseen, jossa verkoston osapuolet voivat toimia epäluotettavasti tai jopa tahallisesti vahingoittaakseen järjestelmää. PBFT on kehitetty ratkaisemaan tämä ongelma ja mahdollistamaan luotettavan ja turvallisen tietojen siirron hajautetussa ympäristössä.

PBFT-konsensusmekanismi toimii siten, että verkoston osapuolet pyrkivät saamaan enemmistön hyväksynnän ennen uuden lohkon lisäämistä lohkoketjuun. Tämä saavutetaan vaiheittain tapahtuvan prosessin avulla, jossa ensin ehdotetaan uutta lohkoa, sitten osapuolet äänestävät sen aitoudesta, ja lopuksi enemmistön hyväksyessä lohko lopullisesti lisätään ketjuun.

PBFT tarjoaa useita etuja. Ensinnäkin se on erittäin tehokas ja nopea, koska sen avulla voidaan saavuttaa konsensus huomattavasti lyhyemmässä ajassa verrattuna esimerkiksi Proof of Work -mekanismiin. Toiseksi se on turvallinen ja luotettava, koska se perustuu enemmistön hyväksyntään, mikä estää haitallisia toimia tai virheitä ketjussa. Lisäksi PBFT on skaalautuva ja soveltuu hyvin suurille ja monimutkaisille järjestelmille.

Vaikka PBFT tarjoaa merkittäviä etuja, sillä on myös joitain rajoituksia. Esimerkiksi se edellyttää, että verkoston osapuolet ovat luotettavia ja rehellisiä enemmistön muodostamiseksi, mikä voi olla haasteellista hajautetuissa ympäristöissä. Lisäksi PBFT voi olla monimutkainen toteuttaa ja ylläpitää, ja se voi vaatia merkittäviä resursseja.

Kaiken kaikkiaan Practical Byzantine Fault Tolerance tarjoaa tehokkaan ja turvallisen konsensusmekanismin hajautetuille järjestelmille, jotka tarvitsevat luotettavan tavan saavuttaa yhteisymmärrys tapahtumien aitoudesta. Vaikka se ei ehkä sovellu kaikkiin käyttötarkoituksiin, se on arvokas työkalu monimutkaisten ja kriittisten sovellusten kehittämisessä lohkoketjuteknologian kontekstissa.

Muutamia PBFT-konsensusta käyttäviä projekteja, jotka ovat olleet merkittäviä ja saaneet huomiota kryptovaluuttayhteisössä:

 1. NEO (NEO): NEO on lohkoketjuteknologia ja alusta, joka käyttää PBFT-konsensusmekanismia. Se tarjoaa älykkäitä sopimuksia ja digitaalista omaisuutta koskevia palveluita sekä pyrkii edistämään hajautettua sovelluskehitystä.
 2. Ontology (ONT): Ontology on toinen PBFT-konsensusta käyttävä lohkoketjualusta, joka keskittyy identiteetinhallintaan ja hajautettuun tietojen vaihtoon yritystasolla.
 3. Hyperledger Fabric: Hyperledger Fabric on yritystason hajautettu lohkoketjuteknologia, joka käyttää PBFT-konsensusmekanismia. Se tarjoaa modulaarisen ja joustavan alustan yrityksille rakentaa räätälöityjä hajautettuja sovelluksia.
 4. Tendermint (ATOM): Tendermint on avoimen lähdekoodin lohkoketjualusta ja konsensusmekanismi, joka perustuu PBFT:hen. Se tarjoaa suorituskykyisen ja helposti mukautettavan alustan hajautettujen sovellusten kehittämiseen.
 5. Corda (CORDA): Corda on toinen yritystason lohkoketjualusta, joka käyttää PBFT-konsensusmekanismia. Se on suunniteltu erityisesti rahoitus- ja pankkialan käyttöön ja tarjoaa yksityisyyden ja tehokkuuden hajautetuissa liiketoimintaverkoissa.

Nämä konsensusmekanismit muodostavat lohkoketjuteknologian vahvat perustukset tarjoten erilaisia tapoja saavuttaa luotettava ja hajautettu tietojen tallennus- ja hallintaratkaisu. Jokaisella mekanismilla on omat etunsa ja haittansa, ja niiden käyttö riippuu käytännön tarpeista ja tavoitteista. Lohkoketjuteknologian jatkuva kehitys ja innovaatiot tuovat mukanaan mahdollisuuksia entistä tehokkaampien ja turvallisempien konsensusmekanismien kehittämiseen tulevaisuudessa.

Sivustomme käyttää evästeitä