Mitä on steikkaus?

Kryptovaluuttojen steikkaus: Syvällinen opas

Kryptovaluuttojen steikkaus, tunnettu myös nimellä ”staking”, on merkittävä osa monien lohkoketjuteknologiaan perustuvien kryptovaluuttojen toimintaan. Tässä prosessissa kryptovaluutan omistajat sitoutuvat lukitsemaan varojaan verkostoon, mikä auttaa ylläpitämään ja suojaamaan sen toimintaa. Tämä tapahtuu yleensä valitsemalla osa omistetuista kolikoista tai tokeneista ja sitomalla ne tiettyyn lohkoketjun toimintaan liittyvään tehtävään.

Steikkaus perustuu usein Proof of Stake (PoS) –konsensusmekanismiin, joka on vaihtoehto Proof of Work (PoW) -mekanismille. PoS-mekanismi käyttää hyväkseen kolikoiden omistamista ja panostamista sen sijaan, että käytettäisiin valtavaa laskentatehoa lohkoketjun toiminnan vahvistamiseen, kuten PoW-mekanismi tekee. Steikkausprosessissa osallistujat, eli ne, jotka sitovat kryptovaluuttaa, voivat saada palkkioita tai korkoa, joka perustuu niiden panostukseen. Lisäksi steikkaus voi tarjota muita etuja kryptovaluutan omistajille, kuten äänioikeuden päätöksenteossa tietyissä lohkoketjun muutostilanteissa tai verkon hallinnassa.
Leger - markkinoiden paras kylmälompakko

Tekninen ymmärrys steikkauksessa

Steikkaus on prosessi, jossa käyttäjät lukitsevat tietyn määrän kryptovaluuttaa lohkoketjun verkon tukemiseksi ja uusien lohkojen luomiseksi. Se eroaa perinteisestä Proof of Work (PoW) -konsensusmekanismista, joka vaatii resursseja, kuten louhintatehoa. Tässä on hieman kattavampi selitys eri steikkausmuodoista ja -mahdollisuuksista:

 1. Proof of Stake (PoS):
  • PoS-konsensusmekanismiin perustuva steikkaus on yleinen tapa verkkojen turvaamiseen. Käyttäjät lukitsevat kryptovaluuttaa tiettyyn lompakkoon tai kryptopörssiin.
  • Näiden lukittujen varojen avulla käyttäjät osallistuvat verkon validointiin ja uusien lohkojen luomiseen. Mitä enemmän valuuttaa käyttäjä lukitsee, sitä suurempi mahdollisuus on saada palkkioita.
 2. Delegated Proof of Stake (DPoS):
  • DPoS on variantti PoS:sta, jossa käyttäjät valitsevat luotettavia edustajia, jotka edustavat heitä verkon hallinnassa ja validoinnissa.
  • Äänestäjät vastaavat lohkoketjun toiminnasta ja palkitaan työstään. Tämä järjestelmä pyrkii tehostamaan validointiprosessia.
 3. Kryptopörssit:
  • Monet kryptopörssit tarjoavat steikkauspalveluita asiakkailleen. Tämä mahdollistaa käyttäjille steikata kryptovaluuttoja suoraan pörssissä ilman erillistä vaivannäköä.
  • Pörssit hoitavat teknisen puolen ja käyttäjät voivat ansaita palkkioita steikkaamisesta.
 4. DeFi-sovellukset:
  • Hajautetut rahoitussovellukset tarjoavat myös steikkausmahdollisuuksia. Käyttäjät voivat osallistua erilaisiin protokolliin ja ansaita kryptovaluuttojaan tarjoamalla likviditeettiä tai osallistumalla steikkausprosesseihin.
  • DeFi-sovellukset käyttävät älykkäitä sopimuksia varojen hallintaan ja palkkioiden jakamiseen.
 5. Erilliset steikkauslompakot:
  • On olemassa erityisiä steikkauslompakoita, jotka on suunniteltu steikkausprosessin helpottamiseksi. Näissä lompakoissa käyttäjät voivat suoraan steikata varojaan ilman kolmannen osapuolen palveluita.

Näiden eri mahdollisuuksien avulla käyttäjät voivat osallistua lohkoketjun verkon turvaamiseen ja ansaita palkkioita kryptovaluuttojensa panostamisesta.

Riskit ja haasteet

Näiden riskien ja haasteiden ymmärtäminen on tärkeää steikkaamista harkitseville, ja on suositeltavaa tehdä perusteellinen tutkimus ennen osallistumista steikkausprosessiin.

 1. Verkoston hajauttamisen väheneminen: Steikkausprosessi perustuu siihen, että käyttäjät lukitsevat tietyn määrän kryptovaluutaa tiettyyn lompakkoon verkoston turvaamiseksi ja siirtojen vahvistamiseksi. Jos suuri osa kyseisen kryptovaluutan määrästä on steikattuna, tämä voi johtaa verkoston hajauttamisen vähenemiseen, mikä tekee siitä alttiimman hyökkäyksille tai manipulaatiolle.
 2. Mahdolliset turvallisuusuhkat steikkauslompakoille: Steikkaajat ovat alttiita erilaisille turvallisuusuhille, kuten hakkereiden hyökkäyksille, joiden tavoitteena on varastaa steikkauslompakoissa olevia varoja. Koska steikkaus vaatii yleensä verkon jatkuvaa online-läsnäoloa, se altistaa lompakot myös verkon yli tapahtuville hyökkäyksille.
 3. Verkon ylikuormitusriski: Steikkaaminen voi lisätä verkon kuormitusta, erityisesti jos suuri määrä käyttäjiä osallistuu steikkausprosessiin samanaikaisesti. Tämä voi johtaa hidastuneisiin siirtoihin, korkeampiin siirtomaksuihin ja jopa verkon ruuhkautumiseen, mikä haittaa koko ekosysteemin toimintaa.
 4. Tekniset ongelmat ja verkon haarautumiset: Tekniset ongelmat, kuten ohjelmistopäivitysten epäyhteensopivuus tai verkon protokollamuutokset, voivat aiheuttaa haasteita steikkaajille. Tällaiset muutokset voivat johtaa myös verkon haarautumisiin (engl. fork), mikä voi aiheuttaa epävarmuutta steikkaajille.

Trezor on edullisempi kylmälompakko

Steikkaamisen vaiheet

Alla on hieman kattavampi selitys steikkaamisen vaiheista:

 1. Valitse oikea kryptovaluutta: Ensimmäinen vaihe on valita kryptovaluutta, joka tukee steikkausta ja johon haluat panostaa. Tämä voi vaihdella eri kryptovaluuttojen välillä, ja on tärkeää tehdä tutkimusta löytääksesi sopivan vaihtoehdon.
 2. Hanki steikkauslompakko: Kun olet valinnut kryptovaluutan, sinun on luotava tai hankittava steikkauslompakko, joka tukee kyseistä kryptovaluuttaa. Steikkauslompakko on erityinen lompakko, joka on suunniteltu tukemaan steikkausta ja jossa voit lukita varoja osallistuaksesi steikkausprosessiin esimerkkinä Ledger.
 3. Panosta kryptovaluuttaa: Kun olet hankkinut steikkauslompakon, seuraava vaihe on siirtää haluamasi määrä kryptovaluuttaa steikkauslompakkoon ja käynnistää steikkausprosessi. Tämä voi vaihdella hieman riippuen käytetystä kryptovaluutasta ja steikkausalustasta, mutta yleensä se edellyttää varojen lukitsemista tietyn ajanjakson ajaksi tai niiden käyttämistä verkoston turvaamiseen jollakin muulla tavalla.
 4. Seuraa tuloksia: Viimeinen vaihe on seurata steikkaamisen tuloksia steikkauslompakossa. Palkkiot voivat vaihdella riippuen monista tekijöistä, kuten käytetystä kryptovaluutasta, steikkausmäärästä ja verkoston tilasta. On tärkeää seurata säännöllisesti steikkausprosessia ja varmistaa, että kaikki sujuu odotetusti.

Verkoston kehitys ja tulevaisuuden näkymät

Verkoston kehitys ja tulevaisuuden näkymät liittyen lohkoketjuteknologiaan ovat erittäin kiinnostavia ja monimutkaisia. Steikkaus, eli Proof of Stake (PoS) -malli, on tullut keskeiseksi osaksi tätä teknologiaa. Monet uudet ja jo olemassa olevat lohkoketjuprojektit ovat siirtymässä PoS-malleihin tavoitteenaan parantaa energiatehokkuutta ja skaalautuvuutta.

Perinteinen lohkoketjuverkon ylläpito perustuu Proof of Work (PoW) -malliin, joka vaatii valtavan määrän laskentatehoa ja energiaa kaivostoiminnassa. Tämä on aiheuttanut huolta ympäristövaikutuksista ja tehokkuudesta. PoS-malli tarjoaa vaihtoehdon tähän ongelmaan, sillä se perustuu käyttäjien olemassa olevan kryptovaluutan ”panostamiseen” sen sijaan, että ne käyttäisivät valtavaa määrää laskentatehoa. Tämä tekee siitä ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon ja parantaa skaalautuvuutta.

Tulevaisuudessa steikkaus voi kehittyä vieläkin pidemmälle kohti hajautetumpaa ja demokraattisempaa prosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisöllä on suurempi rooli päätöksenteossa ja verkoston ylläpidossa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi äänestysten, delegoinnin ja muiden osallistavien mekanismien avulla. Tällainen kehitys lisäisi verkoston avoimuutta ja vastuullisuutta, samalla kun se vähentäisi yhden ainoan tahon valtaa ja kontrollia.

Yhteisön osallistuminen

Yhteisön osallistuminen on olennainen osa steikkausverkostojen menestystä. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjillä on mahdollisuus osallistua verkon päätöksentekoon eri tavoin. Esimerkiksi delegoitujen todennusosuuksien (DPoS) verkostoissa käyttäjät voivat vaikuttaa äänestämällä tai valitsemalla luotettavia edustajia, jotka edustavat heitä verkon toiminnassa.

Yhteisön aktiivisuus ja osallistuminen on erittäin tärkeää, koska he voivat vahvistaa verkon turvallisuutta ja hajauttamista. Kun käyttäjät ovat aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja valvovat verkon toimintaa, se lisää verkon vastustuskykyä erilaisille hyökkäyksille ja häiriöille. Lisäksi yhteisön laaja osallistuminen auttaa välttämään yhden keskitetyn valta-aseman muodostumista, mikä edistää verkon hajauttamista ja demokraattisuutta.

Kaiken kaikkiaan yhteisön osallistuminen on avainasemassa steikkausverkostojen menestyksen kannalta, ja sen avulla varmistetaan, että verkkoon liittyvät päätökset ovat oikeudenmukaisia, turvallisia ja hajautettuja.

Billfoldin avulla suojaat kryptolompakkosi avaimet

Vertailu muihin ansaintamenetelmiin

Steikkaus on yksi tapa ansaita kryptovaluuttoja, mutta se eroaa merkittävästi muista menetelmistä, kuten louhinnasta ja kaupankäynnistä. Louhinta vaatii merkittävän investoinnin laitteistoon, kun taas kaupankäynti voi olla riskialtista. Steikkaus tarjoaa passiivisen tavan ansaita tuloja ilman jatkuvaa aktiivista osallistumista.

 1. Louhinta:
  • Louhinta vaatii merkittävän investoinnin erikoistuneeseen laitteistoon, kuten ASIC-louhintalaitteisiin tai tehokkaisiin näytönohjaimiin.
  • Se voi olla kallis prosessi, joka vaatii huomattavan määrän sähköä ja aiheuttaa ympäristövaikutuksia.
  • Louhintaan liittyy myös jatkuva tarve päivittää laitteistoja ja seurata markkinoiden kehitystä, jotta pysytään kilpailukykyisenä.
 2. Kaupankäynti:
  • Kaupankäynti kryptovaluutoilla voi olla erittäin riskialtista, sillä markkinat voivat olla hyvin volatiileja ja hinnat voivat vaihdella dramaattisesti lyhyessä ajassa.
  • Kaupankäynti vaatii jatkuvaa seurantaa ja analyysiä markkinatrendeistä ja hintakehityksestä.
  • Se voi olla myös aikaa vievää ja vaatia taitoa ja kokemusta menestyksekkääseen kaupankäyntiin.
 3. Steikkaus:
  • Steikkaus tarjoaa passiivisen tavan ansaita tuloja ilman jatkuvaa aktiivista osallistumista.
  • Se vaatii yleensä omistamiesi kryptovaluuttojen lukitsemista tiettyyn lompakkoon tai alustaan tietyn ajanjakson ajaksi.
  • Steikkaus voi tarjota vakaita tuloja pidemmällä aikavälillä riippuen steikkausmallista ja kryptovaluutan volatiliteetistä.

Ohjeet riskien hallitsemiseksi

Steikkaajien on tärkeää ottaa huomioon useita seikkoja riskien hallitsemiseksi. Steikkaajan tulisi valita luotettava steikkauslompakko, joka tarjoaa turvallisen ja luotettavan ympäristön heidän varojensa säilyttämiseksi ja steikkaustoimintonsa suorittamiseksi. Tällaiset lompakot tarjoavat yleensä monia turvallisuusominaisuuksia, kuten vahvan salauksen ja kaksivaiheisen todennuksen, jotta varat olisivat suojassa mahdollisilta hakkereilta tai väärinkäytöksiltä.

Steikkaajien tulisi aina pitää varmuuskopioita lompakkonsa avaimista. Tämä varmistaa, että jos lompakon pääsy jostain syystä menetetään tai sen salasana unohtuu, he voivat silti palauttaa varansa varmuuskopioiden avulla. Ilman näitä varmuuskopioita varat voivat olla lopullisesti menetettyjä,.

Steikkaajien tulisi hajauttaa steikkauspanoksiaan eri projekteihin. Tämä vähentää riskiä menettää kaikki varat yhdessä iskussa, jos jokin tietty projekti epäonnistuu tai joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Hajauttaminen auttaa myös tasaamaan steikkaajan sijoitussalkkua ja vähentämään yksittäisen projektin riskejä.

Yleisiä PoS tokeneita eli steikattavia tokeneita

 1. Ethereum (ETH): Ethereum on hajautettu tietokonealusta, joka mahdollistaa älykkäiden sopimusten ja hajautettujen sovellusten (DApps) kehittämisen. Sen steikkaukseen käytetään Proof of Stake (PoS) -protokollaa, joka vähentää energiankulutusta ja parantaa verkoston skaalautuvuutta.
 2. Cardano (ADA): Cardano on lohkoketjuteknologiaan perustuva alusta, joka keskittyy skaalautuvuuteen, kestävyyteen ja interoperabiliteettiin. Sen steikkaukseen käytetään Ouroboros Proof of Stake -protokollaa, joka tarjoaa turvallisen ja tehokkaan tavan validoida lohkoja ilman louhintaa.
 3. Polkadot (DOT): Polkadot on hajautettu moniketjuinen alusta, joka helpottaa eri lohkoketjujen välistä kommunikointia ja yhteistyötä. DOT:n steikkaukseen käytetään Nominated Proof of Stake (NPoS) -protokollaa, joka antaa DOT-omistajille äänioikeuden ja palkitsee heitä lohkojen validoinnista.
 4. Tezos (XTZ): Tezos on itseohjautuva hajautettu tietokonealusta, joka mahdollistaa älykkäiden sopimusten kehittämisen ja päivittämisen ilman haarautumisia. Sen steikkaukseen käytetään Liquid Proof of Stake (LPoS) -protokollaa, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden äänestää ehdotuksia ja päättää alustan kehityksestä.
 5. Algorand (ALGO): Algorand on suorituskykyinen hajautettu tietokonealusta, joka tarjoaa nopeita ja turvallisia transaktioita. Sen steikkaukseen käytetään Pure Proof of Stake (PPoS) -protokollaa, joka valitsee satunnaisesti osallistujia ja palkitsee heitä lohkojen validoinnista.

Nämä ohjeet yhdessä auttavat steikkaajia hallitsemaan riskejä ja suojaamaan varojaan steikkaustoiminnan aikana. On tärkeää, että steikkaajat ymmärtävät nämä riskit ja ottavat asianmukaiset varotoimenpiteet varmistaakseen, että heidän varansa ovat turvassa.

Sivustomme käyttää evästeitä