mitä tarkoittaa NFT?

Mikä tekee digitaalisista omaisuuseristä (NFT) ainutlaatuisia?

Non-fungible tokenit (NFT:t) ovat ainutlaatuisia digitaalisia omaisuusyksiköitä, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan, yleisimmin Ethereum-verkkoon. Ne eroavat perinteisistä kryptovaluutoista, kuten Bitcoinista tai Ethereumista, jotka ovat fungible-tyyppisiä, joissa yksi tokeni kuten vaikka BTC on jaettavissa pienempiin osiin nimeltään satosheihin, eli 1 BTC voidaan jakaa vaikka 0.1 BTC kun taas NFT:t edustavat yksilöllisiä omaisuuseriä, joiden jokainen yksilö on ainutlaatuinen eikä ole jettavissa pienempiin osiin.

Jokainen NFT sisältää metatietoja, jotka kuvaavat sen ainutlaatuisia ominaisuuksia ja omistajuutta. Tämä metadata tallennetaan lohkoketjuun, mikä mahdollistaa ainutlaatuisuuden ja jäljitettävyyden. Näin ollen, vaikka itse digitaalinen sisältö, kuten kuva, video tai pelihahmo, voisi olla kopioitavissa, omistajuus ja alkuperäisyys voidaan varmistaa lohkoketjun avulla.

Teknisesti NFT:t toimivat älykkäiden sopimusten avulla Ethereum-lohkoketjussa. Älykkäät sopimukset ovat lohkoketjuun tallennettuja ohjelmia, jotka määrittelevät Non-fungible tokenin ominaisuudet ja käyttäytymisen. Kun Non-fungible token luodaan, älykäs sopimus tallentaa NFT:n metatiedot ja varmistaa sen ainutlaatuisuuden. Lisäksi älykkäät sopimukset määrittävät  omistajan ja mahdollistavat sen siirtämisen eri käyttäjien välillä lohkoketjun avulla.

NFT:t voivat kattaa monenlaisia digitaalisia omaisuusluokkia, kuten digitaaliset taideteokset, virtuaaliset kiinteistöt, pelihahmot, musiikkikappaleet, videoleikkeet ja paljon muuta. Tämä mahdollistaa luovien tekijöiden, taiteilijoiden ja digitaalisten sisällöntuottajien ansaita tuloja ainutlaatuisten digitaalisten tuotteiden myynnillä ja keräämisellä.

Ainutlaatuisuus ja arvo perustuvat usein niiden kysyntään ja tarjontaan markkinoilla. Harvinaisuus, taiteilijan tunnustus, Non-fungible tokenin historian merkitys ja ainutlaatuisten ominaisuuksien määrä voivat kaikki vaikuttaa  arvoon. Tämä tekee NFT-markkinoista dynaamisen ja joskus volatiilin, kun taas tietyt Non-fungible tokenit voivat saavuttaa huomattavia hintoja huutokaupoissa tai yksityisissä kaupoissa.

Leger - markkinoiden paras kylmälompakko

Miten NFT:t toimivat?

NFT:t (Non-Fungible Tokens eli ei-vaihdettavat tokenit) ovat digitaalisia kohteita, jotka tallennetaan lohkoketjuun, hajautettuun ja läpinäkyvään tietokantajärjestelmään. Lohkoketju varmistaa tietojen pysyvyyden ja luotettavuuden, mikä tekee niistä ainutlaatuisia ja omistettavia digitaalisia varoja. Tässä on laajempi katsaus siihen, miten NFT:t toimivat:

 1. Lohkoketju ja älykkäät sopimukset: NFT:t tallennetaan lohkoketjuun, joka on hajautettu tietokantajärjestelmä. Usein ne perustuvat älykkäisiin sopimuksiin, kuten Ethereum-alustalla, mikä mahdollistaa digitaalisten varojen luomisen, jakamisen ja hallinnoinnin automatisoidusti ja luotettavasti.
 2. Uniikkius ja omistusoikeus: Jokaisella NFT:llä on oma ainutlaatuinen tunniste, joka tallennetaan lohkoketjuun. Tämä tunniste vahvistaa sen ainutlaatuisuuden ja omistusoikeuden. Non-fungible tokenit voivat olla linkitettyinä mihin tahansa digitaaliseen sisältöön, kuten kuviin, videoihin, musiikkiin tai virtuaalitodellisuuden kohteisiin.
 3. Tiedon tallennus: NFT:t voivat tallentaa monenlaista tietoa, kuten tekijänoikeudet, luomispäivämäärän, edelliset omistajat ja mahdolliset lisenssiehdot. Tämä antaa luojille ja omistajille mahdollisuuden dokumentoida ja hallinnoida digitaalista omaisuuttaan tehokkaasti.
 4. Markkinapaikat ja kaupankäynti: NFT:t ovat saatavilla ja vaihdettavissa erilaisilla digitaalisilla markkinapaikoilla, jotka toimivat lohkoketjun päällä. Näissä markkinapaikoissa käyttäjät voivat ostaa, myydä ja vaihtaa Non-fungible tokeneita. Lohkoketju varmistaa omistajuustiedot ja tallentaa kaikki omistajanvaihdot lohkoihin.
 5. Luovuuden ja käyttötarkoitusten monimuotoisuus: NFT:t tarjoavat luoville ammattilaisille, kuten taiteilijoille, muusikoille ja pelinkehittäjille, uusia tapoja ansaita tuloja digitaalisesta sisällöstään. Ne voivat myös tarjota omistajilleen erilaisia etuja ja kokemuksia, kuten pääsyn yksinoikeudelliseen sisältöön tai tapahtumiin.

Non-fungible tokenit ovat tuoneet digitaaliseen maailmaan uudenlaisen omistajuuden ja kaupankäynnin muodon, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan ja älykkäisiin sopimuksiin. Ne ovat herättäneet kiinnostusta monilla aloilla, ja niiden käyttömahdollisuudet ja merkitys jatkavat kehittymistään digitaalisen talouden osana.

Trezor on edullisempi kylmälompakko

NFT:n luominen

Kun luovien teosten omistajat haluavat luoda NFT:n, heidän on ensin ymmärrettävä prosessi perusteellisesti. Alla on yksityiskohtaisempi ja teknisempi läpikäynti:

 1. Teoksen digitointi: Ensimmäinen vaihe NFT:n luomisessa on fyysisen tai digitaalisen teoksen digitointi. Tämä voi sisältää esimerkiksi valokuvan ottamisen taiteellisesta maalauksesta tai digitaalisen kuvan tallentamisen tietokoneella luodusta digitaalisesta taideteoksesta. Digitointivaiheessa tärkeää on varmistaa, että teoksen alkuperäinen laatu ja yksityiskohdat tallennetaan mahdollisimman tarkasti.
 2. NFT-alustan valinta: Seuraavaksi teoksen omistaja valitsee sopivan NFT-alustan, joka mahdollistaa luomisen ja myynnin. Alustoja on useita, kuten OpenSea joka on yksi tunnetuimmista NFT-alustoista.
 3. Smart Contractin luominen: NFT-alustan käyttäjä luo älykkään sopimuksen (smart contract), joka määrittelee  ominaisuudet, kuten sen ainutlaatuisen tunnisteen, omistajan osoitteen ja mahdollisesti teoksen metatiedot, kuten taiteilijan nimen, teoksen nimen ja kuvaus. Älykäs sopimus tallennetaan lohkoketjuun ja toimii Non-fungible tokenin taustalla olevana logiikkana.
 4. NFT:n minttaus: Kun älykäs sopimus on luotu, teoksen omistaja käyttää sitä ”minttaamaan” NFT:n. Tämä tarkoittaa Non-fungible tokenin luomista lohkoketjussa älykkään sopimuksen perusteella. Minttausprosessi sitoo NFT:n omistajan ja teoksen digitaaliseen sisältöön lohkoketjussa.
 5. NFT:n varmentaminen: Kun NFT on luotu, se on varmennettu lohkoketjussa. Tämä tarkoittaa, että sen ainutlaatuinen tunniste ja omistajuustiedot ovat julkinen tieto ja niitä voidaan tarkastella lohkoketjun selaimen kautta. Tämä varmistaa autenttisuuden ja omistajuuden.
 6. NFT:n jakaminen ja myyminen: Viimeinen vaihe on NFT:n jakaminen ja mahdollinen myynti. Teoksen omistaja voi jakaa NFT:n sosiaalisessa mediassa, NFT-markkinapaikoilla tai muilla foorumeilla kiinnostuneille ostajille. Kun NFT vaihtaa omistajaa, lohkoketjussa tapahtuu siirto, joka päivittää omistajuustiedot uudelle omistajalle.

Luomisprosessi vaatii huolellista suunnittelua ja teknistä osaamista, mutta se tarjoaa ainutlaatuisen tavan luovien teosten omistajille hyödyntää lohkoketjuteknologiaa ja luoda uusia mahdollisuuksia teosten jakamiseen, myyntiin ja omistamiseen digitaalisessa muodossa.

Billfoldin avulla suojaat kryptolompakkosi avaimet

Miksi NFT:t ovat tärkeitä?

Non-Fungible Tokenit ovat kryptovaluuttamaailman kehitysaskel, joka on mahdollistanut ainutlaatuisten digitaalisten omaisuuserien omistamisen, vaihtamisen ja todentamisen hajautetussa ja läpinäkyvässä verkossa. Näiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta NFT:t ovat nousseet keskustelun keskiöön useilla aloilla, erityisesti luovan sisällön, kuten taiteen, musiikin ja pelien, kontekstissa. Tässä tarkastelen syvemmin, miksi ne ovat tärkeitä.

 1. Digitaalisen omistamisen vahvistaminen: Perinteisesti digitaalisen sisällön omistaminen on ollut hankalaa, sillä digitaaliset tiedostot ovat helposti kopioitavissa ja leviävät vapaasti verkossa. NFT:t mahdollistavat kuitenkin yksilöllisen omistuksen tallentamalla digitaalisen omaisuuden ainutlaatuisen tunnisteen lohkoketjuun. Tämä takaa omistajalleen todisteen omistuksesta, mikä voi olla erityisen arvokasta luovan sisällön tekijöille, kun he myyvät tai jakavat digitaalisia teoksiaan.
 2. Autenttisuuden ja alkuperäisyyden varmistaminen: NFT:t tarjoavat mekanismin todentaa digitaalisten omaisuuserien alkuperäisyys ja aitous. Jolloin tallennetaan metatietoja, jotka liittyvät alkuperäiseen teokseen. Tämä tieto voi sisältää esimerkiksi teoksen tekijän, luomispäivämäärän ja jopa sen historian omistajista. Tämä auttaa torjumaan väärennöksiä ja lisää luottamusta digitaalisen sisällön kaupankäyntiin.
 3. Uudet ansaintamahdollisuudet taiteilijoille ja luoville ammattilaisille: Non-fungible tokenit avaavat uusia tulovirtoja taiteilijoille ja luoville ammattilaisille. Perinteisesti taiteilijat ovat luottaneet gallerioihin tai kustantajiin levittääkseen ja myydäkseen töitään, mutta NFT:t tarjoavat suoran tavan tavoittaa yleisö ja myydä digitaalisia teoksia suoraan keräilijöille ja sijoittajille. Mahdollistaa luoville ammattilaisille uusia tapoja ansaita passiivista tuloa teostensa jälleenmyynnistä, koska NFT:iden älykkäät sopimukset voivat sisältää määrityksiä automaattisista korvauksista aina, kun teosta myydään eteenpäin.
 4. Innovaatio digitaalisessa taloudessa: NFT:t edustavat innovatiivista kehitystä digitaalisessa taloudessa. Ne osoittavat, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää monipuolisesti uusilla tavoilla, jotka laajentavat digitaalisen omaisuuden käsitettä ja avaavat ovia monille uusille sovelluksille ja alustoille. Tämä voi johtaa uudenlaisiin liiketoimintamalleihin ja taloudelliseen aktiviteettiin, jotka hyödyttävät monia eri aloja.

NFT-trendin tulevaisuus

NFT-trendin tulevaisuus riippuu monista tekijöistä, kuten teknisistä innovaatioista, käyttötarkoituksista ja sääntelykysymyksistä. On tärkeää seurata alan kehitystä ja sopeutua muutoksiin vastataksemme käyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin.

 1. Tekniset innovaatiot ja kehitys: NFT-teknologian kehitys voi avata uusia mahdollisuuksia sen käytölle. Esimerkiksi lohkoketjujen skaalautuminen ja kehittyminen voi parantaa NFT-markkinoiden tehokkuutta ja alentaa transaktiokustannuksia. Lisäksi uudet standardit ja protokollat voivat parantaa NFT:iden interoperabiliteettia eri alustojen välillä.
 2. Laajentuvat käyttötarkoitukset: Non-fungible tokenit eivät ole rajoittuneet vain digitaalisten taide- ja pelialan kohteiden myyntiin. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistöjen ja muiden fyysisten hyödykkeiden omistusoikeuksien seuraamiseen ja vaihtoon. Lisäksi on myös mahdollisuus tarjota uusia tapoja rahoittaa luovia hankkeita, kuten elokuvien tai musiikin tuotantoa.
 3. Väärennösten ja sääntelykysymysten hallinta: NFT-markkinoilla on kasvava tarve torjua väärennöksiä ja varmistaa digitaalisten omaisuuserien aitous. Tekniset ratkaisut, kuten digitaaliset leimat ja sertifikaatit, voivat auttaa tässä. Lisäksi sääntelyviranomaisten on kehitettävä selkeämpiä ohjeistuksia ja määräyksiä NFT-markkinoiden toiminnasta ja verotuksesta.
 4. Käyttäjien kasvavat odotukset: NFT-markkinoiden käyttäjät odottavat jatkuvasti parempaa käyttökokemusta, turvallisuutta ja avoimuutta. Alustojen on vastattava näihin odotuksiin tarjoamalla parempia käyttöliittymiä, turvallisuusratkaisuja ja läpinäkyvyyttä käyttäjilleen.

Sivustomme käyttää evästeitä