Mitä ovat tokenit ja miten niihin sijoitetaan?

Käyttötarkoitukseen perustuvat tokenit: Todelliseen arvoon sijoittamista

Kryptovaluuttojen maailmassa on monenlaisia tokenityyppejä, jotka tarjoavat erilaisia sijoitusmahdollisuuksia. Yksi keskeinen ja kasvava tokenien alakategoria on käyttötarkoitukseen perustuvat tokenit.

Tokenit toimivat lohkoketjuteknologian päällä, mutta niiden tarkoitus ja käyttötapa voivat vaihdella suuresti. Bitcoin toimii pääasiassa digitaalisena valuuttana (virtuaalivaluutta tai kryptovaluutta), joka tarjoaa maksutapahtumia hajautetusti, ja sen Tokeni on nimeltään BTC. Monet käyttötarkoitukseen perustuvat tokenit ovat osa hajautettuja sovelluksia tai palveluita, kuten hajautettuja rahoitusmarkkinoita (DeFi) esimerkkinä Suomesta lähtöisin oleva AAVE, ne voi olla myös äänestysalustoja tai hajautettuja sosiaalisia verkostoja.

On kuitenkin tärkeää huomata, että käyttötarkoitukseen perustuvat tokenit voivat myös olla alttiita riskeille, kuten älykkäiden sopimusten haavoittuvuuksille tai epäonnistumiselle toteuttaa lupauksensa. Siksi sijoittajien on tärkeää tutkia perusteellisesti kunkin tokenin taustaa, käyttötarkoitusta ja niihin liittyviä riskejä ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Leger - markkinoiden paras kylmälompakko

Erilaiset tokeni tyypit sekä niiden esittely

Kryptovaluuttojen kirjo on laaja, ja niiden käyttötarkoitukset vaihtelevat merkittävästi. Alla olevassa esittelyssä tarkastelemme kuutta keskeistä tokenityyppiä ja niiden ominaisuuksia. Jokainen tokenityyppi tarjoaa ainutlaatuisen lähestymistavan digitaaliseen omaisuuteen ja lohkoketjuteknologiaan. Jatka lukemista alasivuilla saadaksesi lisätietoja kunkin tokenityypin toiminnasta ja merkityksestä kryptovaluuttojen ekosysteemissä.

 1. Stablecoin: Stabiilikolikko on kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu johonkin vakaaseen omaisuuserään, kuten fiat-valuuttaan (esim. Yhdysvaltain dollariin), raaka-aineisiin tai muihin kryptovaluuttoihin. Sen tarkoituksena on tarjota vakaa arvo ja vähentää volatiliteettia.
 2. Utility tokenit: Hyötykolikot ovat kryptovaluuttoja, joita käytetään tietyn alustan tai palvelun käyttöön. Ne tarjoavat pääsyn alustan tarjoamiin ominaisuuksiin tai palveluihin, kuten äänestysoikeuksiin, alennuksiin tai käyttöoikeuksiin.
 3. Security tokenit: Turvallisuuskolikot ovat kryptovaluuttoja, jotka edustavat osakkeenomaista etua tai sijoitusta yrityksessä tai omaisuuserässä. Ne tarjoavat omistajilleen oikeuksia, kuten osinkoja, äänestysoikeuksia tai osuuden yrityksen voitoista.
 4. Governance tokenit: Hallintokolikot ovat kryptovaluuttoja, jotka antavat omistajilleen äänestysoikeuden tai päätöksenteko-oikeuden tietyn alustan tai protokollan kehitykseen ja päätöksentekoon liittyen. Niitä käytetään äänestämään esimerkiksi päivityksistä tai muutoksista alustan sääntöihin.
 5. Protocol tokenit: Protokollakolikot ovat kryptovaluuttoja, jotka toimivat tietyssä lohkoketjuprotokollassa tai lohkoketjun ekosysteemissä. Ne voivat tarjota erilaisia toiminnallisuuksia, kuten transaktiomaksuja, äänestysvaltaa tai pääsyn protokollan palveluihin.
 6. Wrapped tokenit: Kääritty kolikko on kryptovaluutta, joka on sidottu toiseen lohkoketjun omaisuuteen, kuten toiseen kryptovaluuttaan tai perinteiseen omaisuuteen. Ne mahdollistavat erilaisten omaisuuserien liikkuvuuden ja käytön eri lohkoketjuissa tai ekosysteemeissä.

Käyttötarkoitukseen perustuvien tokenien merkitys:

Tiettyjen käyttötarkoitusten mukaisesti suunnitellut tokenit ovat kryptovaluuttoja, jotka on luotu vastaamaan erityistarpeisiin tai tarjoamaan erityispalveluita blockchain-alustojen välityksellä. Nämä tokenit eivät ole pelkästään virtuaalivaluuttoja, vaan niillä on konkreettinen tarkoitus ja ne on suunniteltu tarjoamaan arvoa käyttäjilleen pitkällä aikavälillä. Tällaiset tokenit voivat esimerkiksi olla osa tiettyä ekosysteemiä tai protokollaa, joka tarjoaa erityisiä ominaisuuksia tai palveluita, kuten hajautettua äänestystä, hajautettua rahoitusta tai hajautettua identiteetinhallintaa. Niiden tarkoituksena on ratkaista tiettyjä haasteita tai tarpeita, joita perinteiset valuutat tai keskitetyt palvelut eivät pysty täysin kattamaan. Näiden tokenien arvo voi perustua niiden käytön kysyntään ja tarjontaan kyseisessä ekosysteemissä, ja ne voivat tarjota käyttäjilleen mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa alustan kehitykseen ja päätöksentekoon.

Spekulatiivisten ja meemitokenien riskit:

Toisin kuin käyttötarkoitukseen perustuvat tokenit, jotka perustuvat todelliseen käyttöarvoon tai palveluihin, spekulatiiviset ja meemitokenit perustuvat usein pääasiassa spekulaatioon, markkinahypeen ja yleiseen kiinnostukseen. Vaikka nämä tokenit voivat tarjota nopeita voittoja, niiden hinta voi vaihdella dramaattisesti lyhyessä ajassa, mikä altistaa sijoittajat suurille arvonvaihteluille. Lisäksi niiden perustana oleva arvo voi olla epävakaa ja vaikeasti ennustettavissa, mikä tekee niistä erityisen alttiita markkinoiden manipulaatiolle ja hintakuplien muodostumiselle. Näiden tokenien sijoitus voi siten johtaa merkittäviin tappioihin, jos markkinat muuttuvat epäsuotuisiksi tai hype hälvenee. Lisäksi sijoittajat voivat olla alttiita petoksille ja huijauksille, koska näiden tokenien takana ei välttämättä ole todellista liiketoimintaa tai vakaata perustaa.

Trezor on edullisempi kylmälompakko

Riskienhallinnan tärkeys:

Tietoisuus riskienhallinnasta ja sen soveltamisesta on keskeinen osa menestyksekästä sijoittamista. Sijoittajien on ensisijaisen tärkeää ymmärtää sijoitustensa riskiprofiili ja tehdä perusteellista tutkimusta ennen sijoituspäätösten tekemistä. Tämä tarkoittaa syvällistä perehtymistä niin markkinaolosuhteisiin kuin sijoituskohteisiin ja niiden liiketoimintamalleihin.

Yksi keskeinen riskienhallintakeino on hajauttaminen. Sijoittajat voivat hajauttaa sijoituksiaan eri tokeneihin, toimialoihin tai omaisuusluokkiin, jotta yksittäisen sijoituksen negatiiviset vaikutukset eivät ole kohtalokkaita koko sijoitussalkulle. Tällainen hajauttaminen auttaa suojaamaan sijoittajia markkinoiden heilahteluilta ja yksittäisten projektien epäonnistumisilta.

Lisäksi sijoittajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, mihin projekteihin he sijoittavat. Painopisteen asettaminen käyttötarkoitukseen perustuviin projekteihin voi auttaa vähentämään riskejä. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja arvioi tarkasti projektin käyttötapausta, sen teknistä toteutettavuutta, tiimin osaamista ja markkinanäkymiä ennen sijoituspäätöstä. Kun sijoitus perustuu vakaaseen liiketoimintamalliin tai todelliseen käyttötarkoitukseen, se voi tarjota paremman suojan markkinoiden vaihteluja vastaan ja tuoda pitkäaikaista arvoa sijoittajalle.

Kokonaisuudessaan riskienhallinta on olennainen osa sijoittamista, ja sijoittajien tulisi omaksua aktiivinen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja hallintaan varmistaakseen sijoitustensa turvallisuuden ja menestyksen pitkällä aikavälillä.

Pitkän aikavälin näkökulma:

Pitkän aikavälin näkökulmasta tarkasteltuna, käyttötarkoitukseen perustuvien tokenien sijoittaminen on strategia, joka keskittyy pitkäkestoiseen arvon kasvuun. Vaikka näiden tokenien potentiaalinen tuotto ei välttämättä ole välitön tai nopea, ne voivat tarjota kestävää arvoa ja mahdollisesti suurempia tuottoja pitkällä aikavälillä. Tämä lähestymistapa korostaa harkittua ja pitkäjänteistä sijoitussuunnitelmaa, joka perustuu syvälliseen ymmärrykseen tokenin käyttötarkoituksesta, sen teknologiasta ja sen potentiaalisista sovellusalueista. Käyttötarkoitukseen perustuvat tokenit edustavat usein projekteja, jotka pyrkivät ratkaisemaan todellisia ongelmia tai tarjoamaan innovatiivisia palveluita tietyillä aloilla, kuten hajautetussa rahoituksessa, hajautetussa verkkoteknologiassa tai digitaalisissa omaisuuserissä. Näiden tokenien arvo voi kasvaa ajan myötä, kun projektit etenevät, käyttötapaukset laajenevat ja käyttäjäkunta kasvaa, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka ovat valmiita sitoutumaan pitkällä aikavälillä.

Billfoldin avulla suojaat kryptolompakkosi avaimet

Käyttötarkoitukseen perustuvia projekteja:

Ethereum (ETH) on lohkoketjualusta, joka mahdollistaa älysopimusten ja hajautettujen sovellusten kehittämisen. Ethereumilla on ollut merkittävä rooli hajautettujen rahoitussovellusten (DeFi) kasvussa tarjoamalla avoimen ja läpinäkyvän alustan, joka poistaa perinteisten välikäsien tarpeen. Sen Ether-token toimii välttämättömänä maksuvälineenä Ethereum-verkossa ja tarjoaa arvoa sen ekosysteemille, samalla kun se mahdollistaa käyttäjilleen osallistumisen erilaisiin hajautettuihin sovelluksiin.

Chainlink (LINK) tarjoaa oracle-palveluita, jotka mahdollistavat älysopimusten yhdistämisen tosielämän tapahtumiin ja tietoihin. Chainlinkin avulla älysopimukset voivat saada luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa ulkoisista lähteistä, kuten sääennusteista, osakemarkkinoiden hintatiedoista tai urheilutapahtumien tuloksista. Tämä mahdollistaa älysopimusten käytön laajemmissa sovelluksissa, kuten vakuutuksissa, pelialalla ja logistiikassa, luoden entistäkin hajautetumpia ja autonomisempia järjestelmiä.

Ripple (XRP) on lohkokeketjuprojekti, jonka tavoitteena on tarjota rajat ylittäviä maksuratkaisuja pankeille ja rahoituslaitoksille, käyttäen omaa lohkoketjuansa XRP Ledger jonka päällä XRP tokeni liikkuu.

Tron (TRX) on lohkoketjuprojekti, joka keskittyy hajautettujen sisältöalustojen ja sovellusten kehittämiseen. Sen tavoitteena on tarjota kehittäjille avoin ja hajautettu alusta, jolla he voivat luoda ja jakaa sisältöä ilman perinteisiä välikäsiä. Tronin TRX-token toimii alustan sisäisenä valuuttana ja sitä käytetään palkkioiden maksamiseen ja sisällön ostamiseen alustalla.

Binance Coin (BNB) on Binance-kauppapaikan luoma tokeni. Se alkoi alun perin Ethereum-lohkoketjussa ERC-20-tokenina, mutta myöhemmin siirrettiin Binance Chainiin, Binance-kauppapaikan omaan lohkoketjuun. BNB:llä on useita käyttötarkoituksia, mukaan lukien kaupankäyntimaksujen maksaminen Binance-kauppapaikalla, osallistuminen tokenien myyntiin (ICO) Binance Launchpad-alustalla, käyttö maksuvälineenä monissa erilaisissa palveluissa ja sovelluksissa sekä osallistuminen Binance Smart Chainin hajautettujen sovellusten ekosysteemiin. BNB on osoittanut käyttökelpoisuutensa sekä kryptovaluuttojen kaupankäynnissä että lohkoketjuun pohjautuvissa sovelluksissa.

Nämä esimerkit ovat osoitus lohkoketjuteknologian monipuolisesta käytöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista erilaisten hajautettujen sovellusten kehittämisessä, jotka voivat muuttaa perinteisiä liiketoimintamalleja ja tarjota uusia innovatiivisia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin.

Varoitus huijauksista kryptovaluuttojen maailmassa

Kryptovaluuttoihin liittyy monenlaisia huijauksia, ja sijoittajien on tärkeää olla varuillaan ennen kuin tekevät päätöksiä. Tässä muutamia yleisiä huijauksia:

 1. Pump & Dump -järjestelyt: Tämä on yleinen ilmiö, jossa pieni joukko sijoittajia keinotekoisesti nostaa tokenin hintaa markkinoidakseen sitä sitten suuremmalle yleisölle usein sosiaalisen median avulla saadakseen voittoa, jättäen taakseen suuren määrän sijoittajia tappioille.
 2. Huijaukset ICO:issa: Initial Coin Offering (ICO) on tapa, jolla uudet kryptovaluutat saavat alkurahoituksensa. Valitettavasti tämä alue on altis huijauksille, joissa huijarit voivat luoda väärennettyjä ICOja ja houkutella sijoittajia investoimaan.
 3. Väärennetyt lompakot (Fake Wallets): Kryptovaluuttojen säilyttämiseen tarkoitetut lompakot voivat olla alttiita huijauksille. Väärennettyjä lompakoita on esiintynyt, joissa huijarit väittävät tarjoavansa turvallisen lompakon, mutta todellisuudessa he voivat varastaa käyttäjien varat.
 4. Huijausvaihtopalvelut (Scam Exchanges): Kryptovaluuttojen vaihtopalvelut ovat myös alttiita huijauksille. Joitain huijareiden käyttämiä temppuja ovat esimerkiksi väärennettyjen kaupankäyntivolyymien näyttäminen houkutellakseen sijoittajia. Myös vaihtopalveluiden kotisivuja on väärennetty jolloin huijarit ovat saaneet pääsyn kryptolompakkoosi.
 5. Phishing (Kalastelu): Huijarit voivat myös käyttää phishing-tekniikoita, kuten väärennettyjä verkkosivustoja tai sähköposteja, joiden avulla he yrittävät hankkia käyttäjien arkaluontoisia tietoja, kuten yksityisiä avaimia tai salasanoja.

Mikään virallinen taho ei koskaan ota sinuun yhteyttä ja tarjoa mahdollisuutta sijoittaa kryptoihin, kryptoja voit ostaa luotettavista kauppapaikoista eli kryptopörsseistä, markkinoilla on niin kotimaisia toimijoita kuin myös ulkomaalaisia toimijoita.

Kryptovalaat (Crypto Whale)

Kryptovalaat ovat termi, jota käytetään kuvaamaan yksilöitä tai ryhmiä, jotka omistavat suuria määriä kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia tai Ethereumia. Nimitys ’valas’ viittaa niiden merkittävään vaikutusvaltaan kryptovaluuttamarkkinoilla, sillä heidän päätöksensä ja liikkeensä voivat aiheuttaa suuria hintavaihteluita. Kryptovalaat voivat olla yksittäisiä sijoittajia, rahoituslaitoksia tai jopa kryptovaluuttapörssejä, jotka hallitsevat suuria määriä digitaalista omaisuutta. Kryptovalaiden liikkeitä voidaan seurata esimerkiksi WhaleAlert palvelussa, WhaleAlert palvelu käyttää X-palvelua jossa he kertovat suurista siirroista joten kannattaa ottaa heidän X-tili seurantaan. WhaleAlert palvelulla on myös ScamAlert palvelu ja kattavat blogi osiot jossa kerrotaan enemmän kryptojen turvallisuudesta englanniksi.

Seurantatyökalut

Seuranta työkalut, kuten CoinMarketCap, EtherScan ja BscScan, tarjoavat arvokasta tietoa sijoittajille tokenien markkinatilanteesta ja teknisistä tiedoista. Coinmarketcapilla voi seurata tokenien hintakehitystä ja markkina-arvoa, kun taas etherscan ja bscan tarjoavat tietoa lohkoketjuun tallennetuista tapahtumista ja älysopimuksista, mikä voi auttaa arvioimaan tokenin teknistä vakautta ja käyttöä. Näiden työkalujen käyttö voi auttaa sijoittajia tekemään informoituja päätöksiä ja seuraamaan sijoituksiensa suorituskykyä reaaliaikaisesti.

Yksi hyvä työkalu näiden edellä mainittujen lisäksi on TradingView palvelu jossa voit seurata kryptoja tarkemmin.

Sivustomme käyttää evästeitä